XUYÊN Á
KHU CÔNG NGHIỆP CÓ DIỆN TÍCH LỚN NHẤT TỈNH LONG AN
.
Tin tức
Công trình đồ đá các đoạn đường trong Khu Công Nghiệp Xuyên Á

Hiện đường xá trong khu công nghiệp Xuyên Á đang được đổ đá, trải nhựa nhiều đoạn đã đi vào hoàn thiện.

Đây là những hình ảnh dô đá ở các đoạn đường

Bài viết khác